การดำเนินนโยบายที่สำคัญของอคิลลีส ดังที่กรรมการผู้จัดการคนใหม่กล่าวไว้

การดำเนินนโยบายที่สำคัญของอคิลลีส ดังที่กรรมการผู้จัดการคนใหม่กล่าวไว้

เอกสารฉบับนี้ขยายงานของ Deaton (2021) โดยการสำรวจช่วงเวลาของการฟื้นตัวหลังวิกฤตในปี 2021-2024 เอกสารฉบับนี้บันทึกความแตกต่างของรายได้ต่อหัวในช่วงของการฟื้นตัวหลังเหตุการณ์ช็อก โดยประเทศที่อยู่ด้านล่างสุดของการกระจายรายได้นั้นรั้งท้ายอย่างมาก ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าอัตราการฉีดวัคซีน COVID-19 ที่สูงขึ้นและมาตรการควบคุมไวรัสเป้าหมายนั้นสัมพันธ์กับการฟื้นตัวของรายได้ต่อหัวที่เร็วขึ้นในระยะกลาง 

หลักฐานเกี่ยวกับประสิทธิผลของนโยบายสนับสนุนทางเศรษฐกิจเพื่อลดความไม่เท่าเทียม

กันของรายได้ข้ามประเทศ รวมทั้งนโยบายการคลังและนโยบายการเงิน มีความหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของประเทศกำลังพัฒนาประการที่สอง กองทุนกำลังทบทวนเงื่อนไขที่แนบกับความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิก ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา 

รายการเงื่อนไขต่างๆ ได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากปัจจัยอย่างน้อย 2 ประการ ประการแรก กองทุนให้ความสำคัญกับการเติบโตมากขึ้นในฐานะวัตถุประสงค์เชิงนโยบายที่ชัดเจน ในขณะเดียวกันก็รักษาความเร่งด่วนของการรักษาเสถียรภาพ ประการที่สอง กองทุนได้ตระหนักว่าการเติบโตและเสถียรภาพเป็นไปได้ด้วยการปฏิรูปโครงสร้างที่กว้างขวางเท่านั้น ปัจจุบัน เงื่อนไขเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงและเน้นย้ำด้วยเงื่อนไขสำคัญที่รวมเฉพาะเงื่อนไขที่ผ่านความเกี่ยวข้องในระดับมหภาคเท่านั้น

ยิ่งไปกว่านั้น การตั้งเป้าให้มีเงื่อนไขที่เหมาะสมมากขึ้นคือการเพิ่มความเป็นเจ้าของโปรแกรม

การปรับเปลี่ยนและปรับปรุงธรรมาภิบาล จนทุกวันนี้ถือเป็นส้นสำคัญของ แม้ว่าเงื่อนไขจะทำหน้าที่ปกป้องการให้กู้ยืมของกองทุนและรับรองกระบวนการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น เงื่อนไขไม่ควรมีข้อจำกัดและกว้างขวางจนหน่วยงานระดับชาติปฏิเสธที่จะเป็นเจ้าของโปรแกรม ดังนั้น โอกาสที่จะ ความสำเร็จของมันจะต่ำมาก มีการส่งความช่วยเหลือทางเทคนิคเพิ่มเติมไปยังประเทศสมาชิกเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ และในกระบวนการนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการตามโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประการที่สาม กองทุนกำลังเสริมความแข็งแกร่งให้กับงานในตลาดทุนทั่วโลก การเฝ้าระวังได้รับการยืนยันโดยการวิเคราะห์โดยละเอียดของตลาดการเงินเป็นส่วนสำคัญ กองทุนได้เริ่มเผยแพร่รายงานตลาดทุนระหว่างประเทศและรายงานรายไตรมาสเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสที่ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ต้องเผชิญในการเจาะตลาดทุนระหว่างประเทศ 

ภายในกองทุนจะหมุนเวียนการตรวจสอบตลาดทั่วโลกรายวันที่มาจากแผนกตลาดทุนระหว่างประเทศแห่งใหม่ ซึ่งครอบคลุมตลาดตราสารทุน สกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรและสเปรด แผนกใหม่นี้คาดว่าจะช่วยให้กองทุนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตลาดทุน แก้ไขปัญหาและโอกาสที่เป็นระบบ และช่วยให้ประเทศสมาชิกเข้าถึงตลาดทุนระหว่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น

credit : michaelkorsoutletonlinstores.com
walkforitaly.com
jonsykkel.net
worldwalkfoundation.com
hollandtalkies.com
furosemidelasixonline.net
adpsystems.net
pillssearch.net
lk020.info
wenchweareasypay.com